AC – även vintervän

Använd AC-systemet konstant, låt det aldrig vila. Håll avstånd och bespara kondensorn från stenskott. Rengör kondensorn från smuts och insekter vid varje tvätt.

Genom att följa dessa råd är det möjligt att förlänga AC-systemets livslängd och därmed också undvika dyra och onödiga reparationer.

AC-systemet (luftkonditioneringen) har utvecklats för att eliminera fukt och värme samt att rena kupéluften. Och det fungerar i princip som ett kylskåp. Det handlar alltså om ett slutet system där ett köldmedel cirkulerar med hjälp av en kompressor.

Fungerar AC-systemet dåligt eller om det helt har lagt av är det dags för ett besök hos Berggrens Däckservice. På grund av väderförhållandena i Sverige tappar systemet fem till tio procent köldmedel varje år. Det innebär att kompressorn får jobba hårdare och av den anledningen rekommenderas en service i varje fall vartannat år.

Att hitta läckor på ett AC-system är något av ett detektivarbete som kräver både sofistikerade instrument och UV-ljus. Men också specialkompetens.